Понеділок, 22.04.2019, 15:55
Вітаю Вас Гость | RSS

КЛУБ "МІЖНАРОДНИК"

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Наукові статті, Доклади » ГЕОПОЛІТИКА » ГЕОПОЛІТИКА » геополітика пострадянського простору
геополітика пострадянського простору
КатяДата: Четвер, 10.11.2011, 21:21 | Повідомлення # 1
Магистр
Група: Проверенные
Повідомлень: 27
Репутація: 0
Статус: Offline
ПЛАН
1. Пострадянський простір: геополітичні параметри
2. Геополітична структура пострадянського простору: основні фактори та етапи розвитку
Висновки
Список використаної літератури

Пострадянський простір: геополітичні параметри
Перехідний характер сучасної системи міжнародних відносин характеризується процесами глобалізації, інтеграції та дезінтеграції, фрагментації, посиленням положення транснаціональних компаній і зміною ролі національних держав у світі.
Таким чином, сучасна перехідна епоха системи міжнародних відносин до нової, супроводжується складними і суперечливими процесами співробітництва та конкуренції нових регіональних держав та держав, що вже закріпили свій статус з єдиною наддержавою.
У таких умовах переформатування міжнародної системи відносин проходить розробка, концептуальне оформлення, висування і реалізація зовнішньополітичних проектів, що містять в собі принципи формування суб'єктами світової та регіональної політики сфер впливу. У даному напрямі в сфері міжнародних відносин стикається два напрямки - універсальний і сфер впливу. Перший передбачає наявність універсального порядку, що формується однією наддержавою. Парадигма сфер впливу передбачає полицентричну систему - великі держави формують зони відповідальності, засновані на різних підходах у сферах безпеки, економіки, державного управління та ідеології, культури. При сучасному співвідношенні військової могутності та економічних показників існує значний потенціал конфлікту, коли універсальний порядок за формою, заснований на домінуванні США, підривається існуванням поліцентричної системи. Важливим для розуміння парадигми сфер впливу є поняття «великих просторів».
Дослідженням розвитку Великих просторів займаються такі українські автори: С.В. Юрченко, О.Є. Камінський та інші. [1]
У російській політичній та історичній науці: А.С. Панарін, С.І. Каспе, В.Л. Цимбурський, В.М. Шевченка, Л.С. Гагатовая, С.Г. Кара-Мурза, А.І. Уткін та інші .[2]
Великі простори - це структуровані системи, до яких прагнуть народи (стрижневі етноси), що заселяють території, з позиції яких можна проводити експансію, головною метою якої є забезпечення або прагнення до самодостатності (автаркії) через досягнення найбільш сприятливого просторового положення. Отже, дані простори прагнуть до максимальної захищеності від зовнішнього деструктивного (економічного, військово-політичного, технологічного та культурного) впливу. Великі простори, таким чином, це імператив виживання народів, які волею долі, історії та географії є носіями певного коду зовнішньої політики, спрямованого на розширення сфери впливу свого роду, племені, держави-імперії.
Критерії Великих просторів тотожні імперським і можуть бути представлені такими імперативами:
 сакральний характер влади, зазвичай здійснюється без посередництва проміжних - між правителем і народом - органів і установ;
 експансія, як незмінна інтенція та її наслідок - розміри, масштаби території (при цьому ядро держави може бути зовсім невеликим, приріст забезпечиться експансією);
 наявність центру і периферії, околиць, провінцій, або метрополії і колоній;
 поліетнічність і домінуючий (над всіма іншими, аж ніяк не завжди чисельно) етнос або група етносів;
 загальна ідеологія (нею може бути і релігія, не обов'язково сповідувана більшістю населення);
 наявність претензій на світове значення, а то й на світове панування [3].
Таким чином, великі простори можуть бути визначені за своєю функціональністю як масштабні по своїй території, багатонаціональні і мультикультурні, які прагнуть до експансії або при досягненні піку територіального розширення до стабільної ізоляції з ідеологічним (релігійним або повним атеїстичним поясненням) обгрунтуванням легітимації претензій на владу усередині країни і за її межами. Росія, США, Китай, Індія, Бразилія, ЄС держави і наддержавні утворення, які в тій чи іншій культурній традиції реалізовують імперативи виживання Великих просторів.
Євразія, враховуючи зосередження економічної потужності, демографічних ресурсів, вуглеводневих запасів, а також військово-політичних потенціалів держав, є головною метою суб'єктів світової і регіональної конкуренції.
Пострадянський простір займає центральне місце на Євразійському континенті, має ряд особливостей, що формують як недоліки, так і переваги для його інтеграції в різні геополітичні проекти. У цьому контексті буде справедливий висновок, що після дезінтеграції СРСР жоден із центрів регіональної сили не висунув інтеграційного проекту, який би повністю відновлював структуру радянського великого простору. Кожен з великих просторів, яке межує з пострадянським майданчиком, висуває проекти інтеграції, які розривають даний геополітичний простір, таким чином, фрагментарно інтегруючи його в нові економічні, військово-політичні, технологічні та культурні умови розвитку. Однак, існування його цілісності та імператив розширення в періоди сили центру, і звуження в часи слабкості, припускають автономну систему відновлення великої євразійського простору, що, в тому числі, обумовлено його параметрами.
Дані параметри можна охарактеризувати через такі тези.
1. Пострадянський простір становить 1 / 6 частина суші і приблизно 1 / 22 частину всієї поверхні землі.
2. Даний простір, незважаючи на свою довжину, має вкрай незручні, з економічної та військової точки зору, виходи у відкритий морський простір.
3. 2 / 3 вуглеводневих запасів.
4. Наявність на всьому просторі суворого холодного клімату з пониженням зимових ізотермальних температур з Заходу на Схід.
5. Переважно меридіональна система річок, достаток водних прісних ресурсів і при цьому правильність (менш руйнівна ніж у Європі та Азії) процесу повені.
6. Низький демографічний потенціал і невисока щільність населення на даному просторі.
7. Простір степу, рівнини і невисоких гір.
8. Сільськогосподарська зона зерна.
9. Простір з низькою щільністю транспортних шляхів: залізні дороги, автомобільні мережі. Причому транспортна інфраструктура погіршується з Заходу на Схід.
10. Вкрай нерівномірний розподіл у просторі точок економічного зростання.
11. Існування і розвиток чіткої економічної диференціації між конкурентними на зовнішніх ринках (сировинними) і неконкурентоспроможними (виробничими) галузями промисловості.
12. Наявність особливого психологічного типу людини, що населяє даний простір з такими рисами, як терпіння і гнучкість (позитивна комплементарність), що призводить до об'єктивного прагненню створення суперетносу.
Незважаючи на появу стрімких відцентрових тенденцій в кінці 80-х. рр. ХХ століття, а потім і незалежних держав, що входили раніше в пострадянський просторі, якй є історичною та географічною даниною і залишити його набагато важче, ніж демонтувати державну систему. Таким чином, геополітичний простір - це об'єктивна реальність, яка існує незалежно від елітних ігор кінця ХХ століття, пов'язаних з обміном державного ладу на приватну власність. Цікавими в цьому контексті є висновки російського дослідника А. Уткіна: «.... Усередині країни домінує думка, що держава розпадалося і зникала багато разів - у 1237, 1612, 1918 роках, вона стояла на краю загибелі в 1709, 1812, 1941 роках, але повставала в 1480, 1613, 1920, 1945 роках. І цей національний код важко, якщо взагалі можливо, змінити. Він живе в масовій свідомості, будучи основою національної психологічної парадигми. З психологічною реальністю слід обходитись серйозно: Росія була, є і буде такою, якою вона живе у спогадах, сприйнятті і мріях її народу »[5]. Логіка даних міркувань приводить нас також до висновку про ступінь суб'єктності самого геополітичного простору, і процесів взаємного впливу на населяють його народу, з одного боку і народів на простір, з іншого. Ця думка найбільш чітко прослідковується у класиків геополітиків XIX - XX століть - Х. Макіндера, К. Хаусхофера, М. Данилевського, М. Трубецького, Л. Гумільова [6].
Системний підхід, який дозволяє сприймати пострадянський простір як одну з різновидів систем, історичний і аналітико-прогностичний метод дозволяють зробити висновки про відновлюваності євразійського простору, як єдиного цілісного центру.
У той же час, існує і зворотні процеси. Так, висунуті в даний час інтеграційні проекти, спрямовані на фрагментарне включення пострадянського простору в сферу впливу Польщі, Німеччини, Туреччини, Росії, США, Ірану, Китаю та Японії припускають імператив його дроблення. У цьому контексті історичний метод і метод моделювання дозволяють виділити висунуті раніше моделі подібної дезінтеграції та подальших спроб інтеграції даного простору в неєвразійські проекти. Найбільш чітко ці критерії відтворюються на Заході пострадянського простору, характеризуючи політику Західної Європи у ХІХ і ХХ ст. В її бажанні побудувати пояс стримування Росії по лінії - Прибалтика, Україна, Південний Кавказ (Балто-Чорноморська дуга). Однак, ці ж методи спростовують на теоретичному, за винятком моделі дроблення Росії, запропонованої З. Бжезинським, і практичному рівнях, модель фрагментації євразійського простору на Сході. Так, США протягом ХХ століття, принаймні, два рази стримували спроби керівництва острівної Японії, в періоди слабкості Росії, приєднати до себе континентальні ресурси (1904, 1918 роки).
На теоретичному рівні і використовуючи геополітичний підхід і метод моделювання, дану ситуацію найбільш повно пояснив англійський класик і державний діяч Х. Макіндер. Його теза припускає, що для держав, які оперують морською стратегією, основним завданням є недопущення захоплення осьового (російського простору) державою, що має вихід до океану - Японією або Китаєм. У разі реалізації цього сценарію де-факто значно збільшується геополітичний потенціал експансії осьового простору, в той же час, заміщення російського контролю будь-яким іншим внутрішньоконтинентальним над осьовою територією не призведе до ослаблення значущості цієї осьової позиції [7].
Таким чином, виходячи з тез Х. Макіндера Великобританія, як головна морська держава ХIX століття, і США, як єдина сучасна наддержава, що оперує морською стратегією, не може собі дозволити сценарій при якому поєднуватимуться ресурси центральної Євразії та відкритого океану в будь-якому з варіантів, ініціюючи і підтримуючи ситуацію взаємного стримування даних геополітичних просторів.
Отже, в стратегії Заходу простежуються певні дезінтеграційні та наступні інтеграційні моделі щодо пострадянського простору: апробована і відтворена модель - дуги Прибалтика, Україна, Південний Кавказ, і, в той же час, стримування дезінтеграційних процесів на Далекому Сході для недопущення подальшого інтеграційного проекту з боку «жовтої раси». Одним з проміжних інтеграційних проектів у цьому ряду є проект, який можна умовно визначити, як «Великий Туран». Він відображає турецьку інтеграційну активність ХХ століття на основі ідей тюркської солідарності і передбачає створення сфери впливу держави від Балкан до Великої Китайської стіни, включаючи територію колишньої радянської Середньої Азії. Проте, з ряду причин: економічна слабкість Турецької Республіки, незв'язаність даного простору (загальна сухопутний кордон між Туреччиною і тюркськими державами складає близько 10 км в Нахічеванському районі Азербайджану), ресурсна незабезпеченість і сучасний зовнішньополітичний курс Анкари даний інтеграційний проект не має шансів для реалізації, а його основна задача полягала в тому, щоб ідеологічно, культурно й економічно підготувати даний простір для безпосереднього впливу західної цивілізації.

Геополітична структура пострадянського простору: основні фактори та етапи розвитку
У процесі трансформації геополітичної архітектури пострадянського простору можна виділити три етапи. На кожному з них на зміну геополітичної структури впливав комплекс факторів.
Перший етап - 1991-1994 рр.. характеризується відсутністю гострих суперечностей у відносинах між центрами геополітичного впливу - Заходом і Росією. У даний період боротьба за вплив на пострадянському просторі не мала явного характеру. Це пояснювалося наступними основними причинами.
По-перше, США і держави Західної Європи, що визначають характер зовнішньої політики держав «західної» (згідно з класифікацією С. Хантінгтона цивілізації, прагнули створити досить сприятливі умови для формування пострадянської російської держави. Намагаючись сформувати фундамент для розвитку відносин з найбільшою державою пострадянського простору, країни Заходу не проводили активну політику на просторі СНД. Їх зусилля були спрямовані на створення умов для інтеграції в НATO і Європейський Союз ряду держав - колишніх членів Організації Варшавського договору (Польщі, Чехії, Угорщини), а також країн Балтії.
По-друге, позиція Заходу, яку у зазначений період можна назвати «спостереженнч», пояснювалася певними побоюваннями можливості відтворення у тому чи іншому варіанті Радянського Союзу. Повстання Руцького-Хасбулатова 3 жовтня 1993 продемонструвало політичній еліті західних країн певну ймовірність розвитку ситуації в цьому напрямку. Політичне керівництво країн було значно зацікавлене в посиленні політичних позицій російських реформаторів - «команди» Б. Єльцина.
По-третє, після розвалу єдиного радянського народногосподарського комплексу пострадянські країни проходили етап формування національних економік, їх експорт ще не був у доситатній мірі орієнтований на ринки держав поза пострадянським простором.
По-четверте, політичне керівництво США мало ілюзії порівняно швидкої лібералізації Росії, успіху зрозумілих офіційному "демократичних, ринкових реформ» уряду Е. Гайдара.
Нарешті, необхідно враховувати також і те, що в даний період відбувалися процеси структурно-функціонального формування політичних систем країн СНД.
Зовнішню політику Росії красномовно характеризує звернення до екс-президента США Р. Ніксона міністра закордонних справ Росії, «західника» А. Козирєва: «Одна з проблем Радянського Союзу полягала в тому, що ми занадто як би зациклились на національних інтересах. І тепер ми більше думаємо про загальнолюдські цінності. Але якщо у Вас є якісь ідеї і ви можете нам підказати, як визначити наші національні інтереси, то я буду Вам дуже вдячний ». На думку Є. Примакова, політичному керівництву Росії було «властиво мислення, яке вважало головним для нової Росії досягти стратегічного союзу з «цивілізованими» країнами - колишніми противниками у «холодній війні», не виключаючи при цьому конфігурацію ведучого і того, що ведуть. Подібним чином відносини між Росією і Заходом в цей період характеризує і З. Бжезинський: «Росія зараз не партнер. Це - клієнт ».
Разом з тим країни Заходу створили передумови для посилення впливу на півдні СНД, використавши з цією метою інтенсивний розвиток відносин мусульманських країн СНД, зацікавлених у перенесенні на національний грунт політичного досвіду світської мусульманської країни зі своїм «повноважним представником» - Туреччиною.
Другий етап - кінець 1994 - вересень 2001 р. У цей період проявились серйозні протиріччя у відносинах між Росією і Заходом. Утворилися сфери геополітичного впливу Росії і США на пострадянському просторі. Політичне керівництво Росії очікувало, що у відповідь на нейтральну позицію офіційної Москви в питанні входження до складу НATO країн Центральної Європи (в серпні 1993 р. Б. Єльцин заявив, що прагнення Польщі приєднатися до Північноатлантичного альянсу не суперечить інтересам Росії) Захід не буде заважати відновленню чільної ролі Росії на пострадянському просторі. У колах російської політичної еліти була поширена думка про те, що, досягнувши певних успіхів у проведенні реформ, Росія знову заповнить утворений з розпадом Радянського Союзу «геополітичний вакуум».
Наприкінці 1994 р. російське керівництво отримало перші сигнали значної активізації політики США на пострадянському просторі. Штати продемонстрували «все більшу схильність надати високий пріоритет американо-українським відносинам». Намітилась серйозна розбіжність у позиціях російського і західного істеблішменту і в питанні визначення правового статусу представників російської діаспори в прибалтійських республіках. Країни Заходу підтримали дії влади країн Балтії, в результаті яких значно ущімленні права, як пише З. Бжезинський, «великих спільнот російських колоністів, яких навмисно оселили в цих країнах за часів правління Сталіна». Спроби Росії добитися поліпшення становища своїх співвітчизників в країнах Балтії були негативно сприйняті в Скандинавських країнах, Німеччині, інших країнах Заходу.
Значний вплив на зміну клімату у відносинах між Росією і Заходом надав так званий «чеченський фактор». У грудні 1994 р. почалася «перша чеченська війна». Заяви західних політиків і мас-медіа про «порушення прав людини в Чечні» були вкрай болісно сприйняті російською політичною елітою. Висвітлення подій, що відбуваються в Чечні, західними ЗМІ і залежить від фінансової підтримки Заходу певної частини російських набуло характеру інформаційно-психологічної війни, спрямованої на протидію «імперській політиці» російського уряду як на власне російській території, так і на пострадянському просторі. Поразка Росії в цій інформаційно-психологічній війні багато в чому визначила її невдачу у «першій чеченській війні».
У той же час значні наслідки для перспектив розвитку відносин Росії із Заходом настали з розчаруванням політичних кіл Заходу в можливості реформування Росії відповідно до західного розуміння ліберальної демократії. Крім того, політичні та економічні результати співробітництва Росії із Заходом не відповідали очікуванням російської політичної еліти. У її середовищі все частіше звучали заяви про те, що запропонована Штатами на початку 1990-х рр.. концепція «стратегічного партнерства», підхоплена «західниками» у складі російської політичної еліти, призначена для обману Росії. «Америка ніколи не мала наміру ділити владу на земній кулі з Росією».
Призначення міністром закордонних справ Росії Є. Примакова 12 січня 1996 р. підкреслило, що відбулися зміни в характері відносин між Росією і країнами Заходу. Пріоритетним завданням зовнішньої політики Росії новим главою зовнішньополітичного відомства було оголошено «зміцнення доцентрових тенденцій на території колишнього СРСР».
Зі змінами у складі керівництва російського МЗС офіційна Москва зайняла негативну позицію по відношенню до розширення НATO на схід. Як зазначає З. Бжезінський, у 1996 р., «коли Вашингтон вирішив зробити розширення НATO центральним завданням політики Америки щодо створення більшого і більш безпечного євроатлантичного співтовариства, росіяни встали в жорстку опозицію». Зіткнення інтересів Росії і США в питанні розширення північноатлантичного альянсу в подальшому, з одного боку, в значній мірі визначило характер їхньої політики на пострадянському просторі, з іншого - стало одним з наріжних каменів протиріч між Росією і Заходом.
Прагнення ряду країн СНД до відновлення розірваних з розпадом Радянського Союзу господарських зв'язків, розвиток інтеграційних процесів призвели до підписання у 1996 р. двох важливих угод: про створення «Співтовариства Суверенних Республік» у складі Білорусі та Росії, а також «Спільноти Об'єднаних Держав» у складі Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Росії. Спроби деяких країн СНД у рамках спільнот створити більш сприятливі умови для розвитку взаємовигідного співробітництва в цілому позитивно оцінені політичною елітою країн Європейського Союзу, але вельми неоднозначно - американською політичною елітою. Визнаючи, що «кооперація і навіть деяка інтеграція були нагальною потребою економічної», багато представників американської політичної еліти бачили в «економічній інтеграції лише один з інструментів реставрації імперії, який може працювати або під" парасолькою "СНД, або через спеціальні угоди».
У 1997 р. в результаті дипломатичних зусиль США створена міждержавна організація, що об'єднала країни СНД, політичне керівництво яких вважало пріоритетом зовнішньополітичної активності розвиток відносин з країнами Заходу і в першу чергу з США, - ГУУАМ (Грузія, Узбекистан, Україну, Азербайджан, Молдова). Важливим інструментом поступового ослаблення політичних і економічних позицій Росії в країнах ГУУАМ і відповідно посилення впливу США повинна була стати реалізація проекту будівництва нафтопроводу за маршрутом Баку-Тбілісі-Джейхан (порт на заході Туреччини) і газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум (місто на сході Туреччини) . Будівництво трубопроводів, вихідна точка яких - нафтові та газові родовища Азербайджану, обіцяло значні прибутки країні, добувної сировини (Азербайджану), державі, по території якого здійснювався транзит сировини (Грузії), а також суттєві дивіденди американським компаніям - фінансистам і підрядникам будівництва. У значній мірі у створенні трубопроводів були зацікавлені американські компанії і компанії країн-союзників Штатів (в першу чергу «British Petroleum», Великобританія), що інвестували значні кошти в розробку родовищ у Каспійському регіоні.
Розширення експортних потужностей трубопроводів дозволяло Штатам у перспективі забезпечити транзит нафти Казахстану (на території якого знаходяться найбільші в регіоні родовища нафти) в обхід території Росії. Експорт під політичним і економічним патронажем США нафти Азербайджану і Казахстану значно збільшувало можливості впливу Вашингтона і на східноєвропейському просторі: відбулося ослаблення енергетичної залежності України і Молдови від Росії; Україна отримувала прибуток від транспортування каспійської нафти, що надходить в одеський термінал, до країн Європейського Союзу.
У кінцевому рахунку реалізація транснаціональних проектів з транспортування каспійської нафти могла стати одним із чинників створення «Балтійсько-Чорноморського колектора», поясу орієнтованих на Захід у політичному і економічному відношеннях держав на західних рубежах Росії (Литва, Білорусь, Україна).
Створення ГУУАМ мало на меті розширення не лише економічного співробітництва держав, що входять в цю організацію. У 1997 р. країни-учасниці згорнули програми розвитку військового та військово-техніч-чеського співробітництва з Росією. Були укладені угоди про підготовку середнього та вищого командного складу Збройних сил країн ГУУАМ у військових вузах США і Туреччини. Фінансування цих програм взяла на себе американська сторона. Була розпочата підготовча робота з визначення потреб Збройних сил країн ГУУАМ в озброєнні і спорядженні американського виробництва. У ході переговорів вищих офіційних осіб США та країн ГУУАМ про переведення країн-учасниць на натовські стандарти підготовки та оснащення особового складу пройшла інформація про можливе розміщення на території Азербайджану і Грузії військових баз країн НATO - США і Туреччини. Починаючи з 1997 р. підрозділи Збройних сил країн ГУУАМ стали регулярно брати участь у військових навчаннях НATO.
Країни СНД були зацікавлені в значній активізації інвестицій США і їх партнерів на пострадянському просторі. Співдружність не вирішила завдання відновлення вже на ринковій основі єдиного економічного простору, такого необхідного для розвитку виробництва у всіх країнах СНД. У результаті за період 1991-1995 рр.. відбулася переорієнтація економічних зв'язків. За перші п'ять років після розпаду Радянського Союзу «взаємний товарообіг країн СНД впав більш ніж на 60%, а частка держав, що не входять в СНД, в 1997 р. перевищила половину зовнішньоторговельного обороту країн СНД. Питома вага Росії в зовнішньоторговельних зв'язках інших країн СНД знизилась, склавши менше 40% ». Разом з тим збіг економічних інтересів країн СНД, які видобувають вуглеводневу сировину та зацікавлені в отриманні прибутків від транспортування сировини, а також в ослабленні енергетичної залежності від Росії, країн СНД з країнами Заходу, в першу чергу з США, які очікували значних вигод від сприяння виходу каспійської нафти на світовий ринок, створило передумови для інтенсивного розвитку співробітництва в політичній, військовій, військово-технічної сферах.
Третій етап - вересень 2001 - кінець 2004 р. США значно зміцнили свої позиції не тільки в Закавказзі, а й у Центральній Азії, створивши передумови для посилення свого впливу в ряді країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку: Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані . «Помаранчева революція» в Україні сформувала певні умови для інтеграції до складу НATO та Європейського Союзу. У центральноазіатському регіоні можна говорити про певний консенсус у відносинах між Росією, з одного боку, і США, їх партнерами по НATO - з іншого. Росія може собі дозволити досить спокійно ставитися до посилення позицій США в Центральній Азії та події під приводом проведення антитерористичної операції в Афганістані розміщення баз НATO на території центрально-азіатських республік (в Киргизстані, Таджикистані, Узбекистані). Центральна Азія знаходиться далеко від найбільш важливих з точки зору національної безпеки регіонів Росії. Крім того, посилення позицій США та їх союзників у Центральній Азії має більше позитивних наслідків, ніж негативних, для національних інтересів Росії.
По-перше, Росія, як і країни регіону, отримує потужну противагу посиленню впливу Китаю в регіоні. По-друге, великомасштабні інвестиції з Заходу і перш за все із США сприяють розвитку економіки країн регіону. А соціально-економічний розвиток, підтверджує необхідності руху по шляху світського суспільства - необхідна умова запобігання поширення серед населення країн регіону ідей радикального ісламу. По-третє, військова присутність США та інших країн НATO - важлива умова підтримання миру і стабільності, чинник протидії діяльності радикальних ісламських організацій.
Геополітична ситуація в регіоні Великого Кавказу (Північний Кавказ і Закавказзя) характеризується досить гострими суперечностями в російсько-американських відносинах. США надають дуже важливе значення розвитку контактів з Грузією і Азербайджаном. Геополітичні перспективи США в Центральній Азії безпосередньо залежать від успіху вестернізації країн, територію яких спеціалісти називають «горловиною каспійської нафтогазової посудини». Держава-учасниця ОДКБ - Вірменія - в територіальному відношенні ізольована від інших країн ОДКБ. Цей фактор, а також значні зусилля країн Заходу щодо нормалізації вірмено-азербайджанських та вірмено-турецьких відносин дозволяють судити про високу ймовірність внесення відповідних коректив в політичний курс керівництва Вірменії.

ВИСНОВКИ

 пострадянський простір сьогодні виділяється як не як цілісний регіон, а як простір в класичному розумінні геополітики. Основним об’єднуючим фактором є те, що пострадянський простір є зоною життєвих інтересів Росії та зоною її впливу. Для вирішення важливих питань на пострадянському просторі будь-якій країні варто домовитись з Росією, яка забезпечуватиме вирішення конкретних питань всередині простору самостійно. Тобто, Росія в своїй особі представляє весь пострадянський простір;
 пострадянський простір складається із значної кількості субрегіони: Чорноморський регіон, Балто-Чорноморський, Каспійсько-Чорноморський регіон, Закавказзя, Середня Азія, Центральна Азія тощо. Ці субрегіони мають власні країни –лідери, проте провідну роль у їх зовнішній політиці відіграє російський фактор;
 на пострадянському просторі створюються організації з різною метою та об’єднуючими факторами, що говорить про неоднорідність країн пострадянського простору: ГУАМ, ОДКБ, ЄврАзЕС тощо;
 на території пострадянського простору стикаються інтереси таких провідних світових гравців: Росія, США, ЄС, Туреччина, Іран, Китай. Росія підтримує на пострадянському просторі інтеграційні процеси за російськими стандартами, а США та ЄС виступаюсь за створення окремих регіональних об’єднань на теренах пострадянського простору. Таким чином Західні країни створюють перешкоди для Росії у процесі об’єднання та відродження імперії в межах країн СНД.

Список використаної літератури

1) Юрченко С.В. Основные тенденции развития системы международных отношений и проблема актуализации общественного воздействия на внешнюю политику государств //Чорноморська безпека. - №4(10). – 2008 . – С.3-5.
2) Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. – М.: «Эксмо», 2003. – 608 с., с. 429.
3) Гагатова Л.С. Империи: идентификация проблемы // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. – М.: АИРО – ХХ, 1996. – 338 с.
4) Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики XXI века. – СПб.: ТИД Амфора. – 2007. – 382 с.
5) Уткин А.И. Сценарии российского будущего // Прогнозис. – 2005. - №1. – http://journal.prognosis.ru/a/2006/07/21/56.html.
6) Гумилев Л.Н.Конец и вновь начало: популярные лекции по народоведению. – М.: «Аирис - пресс», 2008. – 384 с.
7) Макиндер Х. Круглая Земля и обретение мира (перевод и комментарии В. Цымбурского). - http://www.intelros.ru/index.php?newsid=357
8) Косолапов Н.А. Глобализация: территориально-пространственный аспект // Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО). 2005. № 6. C. 3-13;
9) Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям “Государственное и муниципальное управление”, “Международные отношения”, “Регионоведение”. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2007.– 527 с.
10) Косолапов Н.А. Россия: территория в пространствах глобализирующегося мира // МЭиМО. 2005. № 7. C. 3-14.
11) Тихонравов Ю.В. Геополитика: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2000. -269 с.
 
Наукові статті, Доклади » ГЕОПОЛІТИКА » ГЕОПОЛІТИКА » геополітика пострадянського простору
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:
Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz